Wij zijn VIHB gecertificeerd

Per 11 maart 2020 is Du-Con Trade BV officieel VIHB gecertificeerd. Hiermee mogen wij dus handelen en bemiddelen in Grondstoffen, Reststoffen en Afvalstoffen.

Vanaf heden kunnen wij u ondersteunen bij het bemiddelen, de verkoop en toepassing van uw Rest- en afvalstoffen in het belang van Duurzaamheid en Circulariteit, met name: Preventie Hergebruik en Recycling.

download certificaatcontact


Per March 11th 2020 Du-Con Trade BV has received the VIHB certificate which is the formal notification of the Dutch list of Transporters, Collectors, Dealers and Brokers of Waste.

So we are open for business, and look forward to your request for support in dealing with your access waste materials en secondary resources, in the benefit of Sustainable development and Circular Economy, more specific: Reduce, Reuse, Recover and Recycling.

download certificatecontact


Toelichting

Bedrijven die zich op Nederlands grondgebied bezighouden met het vervoeren, inzamelen, handelen en/of bemiddelen van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen moeten staan vermeld op de landelijke VIHB-lijst.

Bron: NIWO