Circulair en Duurzaam

Zowel vanuit Du-Con Trade B.V. als vanuit ons zusterbedrijf InnoMax B.V. adviseren wij opdrachtgevers op het gebied van milieu- en recyclingtechnologie en in ons vak spreken we dan met name over Circulair en Duurzaam. Hergebruik staat hoog in de Ladder en wereldwijd wordt aangestuurd op duurzame productie met hergebruikte grondstoffen. Circulaire processen zullen op den duur de overhand gaan nemen en wat dat betreft is Nederland goed op weg. Althans ‘we’ doen steeds meer ons best, letten op zaken als energiebesparing, kiezen voor elektrisch rijden en doen aankopen die minder belastend zijn voor het milieu. Laten we vooral niet vergeten dat alle beetjes helpen en dat beseffen gelukkig steeds meer bedrijven die zich aansluiten bij circulaire initiatieven.

Visiedocument Circulair en Duurzaam

Onder Du-Max Groep vallen werkmaatschappijen InnoMax B.V. en Du-Con Trade B.V. In de verdere ontwikkeling van de Du-Max Groep heeft Cees Duijn een duidelijke visie ontwikkeld. Een visie die aansluit bij de publieke internationale discussie en uitvoering van strategieën en plannen met betrekking tot circulair en duurzaam.

Download Visie Du-Max Groep in PDF (2021)

Sustainable Development Goals (SDG’s)

De één noemt ze SDG’s, de ander Duurzame Ontwikkelingsdoelen, zeventien doelen om in 2030 van de wereld een betere plek te maken. Door wereldwijde inbreng zijn deze SDG’s in 2015 tot stand gekomen. Ze vormen een leidraad voor mondiale uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis. InnoMax B.V. is lid van de SDG comunity. In het kader van MVO adviesdiensten toetsen we de activiteiten van onze opdrachtgevers met name aan SDG-7, SDG-8, SDG-9, SDG-11, SDG-13 en SDG-17.

SDG 17 doelen InnoMax

Ladder van Lansink │ De Afvalhiërarchie

De basis voor al het denken en doen bij het adviseren, ontwikkelen, engineren en realiseren van nieuwe Milieu- en Recyclingtechnologieën. De Ladder van Lansink is het uitgangpunt:

Lees meer over de Ladder van Lansink

Grip op people, planet en profit

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, dé feitelijke voorloper van hot topics anno 2020 Circulariteit en Duurzaamheid. Bij MVO gaat het om bedrijfsbeslissingen waarbij niet alleen het effect op de winst telt. Juist de gevolgen voor mensen binnen en buiten het bedrijf én het milieu spelen een zwaarwegende rol.

MVO, een proces van waardecreatie waarbij de ondernemer voortdurend streeft naar een optimale balans tussen people, planet en profit. MVO is daarom vooral maatwerk en kenmerkt zich door innovatie en maatschappelijke legitimatie. Aan de betrokkenheid en de belangen van werknemers, klanten, leveranciers, maatschappelijke organisaties en andere belanghebbenden wordt grote waarde toegekend.

Download hier het volledige manifest

Over MVO NEDERLAND

MVO Nederland is dé nationale kennis- en netwerkorganisatie die ondernemers inspireert, stimuleert en ondersteunt om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Streven van MVO Nederland is dat alle nationale ondernemers MVO als dé standaard gaan beschouwen voor ondernemen in de 21e eeuw. Als partner van MVO Nederland ondersteunt Du-Con Trade B.V. deze ambitie en zijn we bereid hieraan zowel binnen ons bedrijf als extern actief bij te dragen.

Lees meer informatie zie: www.mvonederland.nl