Recycling Du-Con Trade BV

Circulair en Duurzaam ondernemen

Zowel vanuit Du-Con Trade als vanuit ons zusterbedrijf InnoMax adviseren wij opdrachtgevers op het gebied van milieu- en recyclingtechnologie. In ons vak spreken we dan met name over Circulair en Duurzaam. Hergebruik staat hoog op de Ladder, wereldwijd wordt aangestuurd op duurzame productie en hergebruik van grondstoffen. Circulaire processen zullen binnen niet al te lange tijd de overhand gaan nemen en wat dat betreft is Nederland goed op weg. Althans ‘we’ doen steeds meer ons best, letten op zaken als energiebesparing, kiezen voor elektrisch rijden en doen aankopen die minder belastend zijn voor het milieu. Laten we vooral niet vergeten dat alle beetjes helpen en dat beseffen gelukkig steeds meer bedrijven die zich aansluiten bij circulaire initiatieven.

duurzaam

Visiedocument Duurzaamheid en Circulariteit

Onder Du-Max Groep vallen werkmaatschappijen InnoMax B.V. en Du-Con Trade B.V. In de verdere ontwikkeling van de Du-Max Groep heeft Cees Duijn een duidelijke visie ontwikkeld. Een visie die aansluit bij de publieke internationale discussie en uitvoering van strategieën en plannen met betrekking tot circulair en duurzaam » Download Visie Du-Max Groep in PDF (2021)

Ervaring in recyclingtechnologie

Du-Con Trade B.V. is één van de bedrijven van Cees Duijn en daarmee manisfesteert hij zich als nieuwe speler op de afval- en recyclingmarkt. En dan met name in de technologiehoek én de handel in recyclingproducten en grondstoffen.

Sustainable Development Goals

Sustainable Development Goals (SDG’s)

De één noemt ze SDG’s, de ander Duurzame Ontwikkelingsdoelen, zeventien doelen om in 2030 van de wereld een betere plek te maken. Door wereldwijde inbreng zijn deze SDG’s in 2015 tot stand gekomen. Ze vormen een leidraad voor mondiale uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis. InnoMax B.V. is lid van de SDG comunity. In het kader van MVO adviesdiensten toetsen we de activiteiten van onze opdrachtgevers met name aan SDG-7, SDG-8, SDG-9, SDG-11, SDG-13 en SDG-17.

Ladder van Lansink

Ladder van Lansink │ De Afvalhiërarchie

De basis voor al het denken en doen bij het adviseren, ontwikkelen, engineren en realiseren van nieuwe Milieu- en Recyclingtechnologieën. De Ladder van Lansink is het uitgangpunt:

Lees meer over de Ladder van Lansink

Grip op people, planet en profit

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, dé feitelijke voorloper van hot topics anno 2020 Circulariteit en Duurzaamheid. Bij MVO gaat het om bedrijfsbeslissingen waarbij niet alleen het effect op de winst telt. Juist de gevolgen voor mensen binnen en buiten het bedrijf én het milieu spelen een zwaarwegende rol.

MVO, een proces van waardecreatie waarbij de ondernemer voortdurend streeft naar een optimale balans tussen people, planet en profit. MVO is daarom vooral maatwerk en kenmerkt zich door innovatie en maatschappelijke legitimatie. Aan de betrokkenheid en de belangen van werknemers, klanten, leveranciers, maatschappelijke organisaties en andere belanghebbenden wordt grote waarde toegekend.

Download hier het volledige manifest

Over MVO NEDERLAND

MVO Nederland is dé nationale kennis- en netwerkorganisatie die ondernemers inspireert, stimuleert en ondersteunt om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Streven van MVO Nederland is dat alle nationale ondernemers MVO als dé standaard gaan beschouwen voor ondernemen in de 21e eeuw. Als partner van MVO Nederland ondersteunt Du-Con Trade B.V. deze ambitie en zijn we bereid hieraan zowel binnen ons bedrijf als extern actief bij te dragen.

Cees Duijn

Adviseur grondstoffen en recyclingtechniek

Met zijn ruime kennis en ervaring treedt Cees Duijn op als adviseur grondstoffen, recyclingtechniek en projectengineer, maar ook als tussenpersoon voor de handel in used recycling equipment. Want naast de technologische ontwikkelingen op recyclinggebied die Cees op de voet volgt, is er steeds meer vraag én aanbod op het terrein van afvalverwerking, hergebruik grondstoffen en machineapparatuur.

Niet alleen door de jarenlange ervaring van Cees Duijn in het binnen- en buitenland, maar zeker ook door zijn grootschalige netwerk van contacten en relaties in de recyclingbranche kent Cees de commerciële kneepjes van het vak. Het bij elkaar brengen van vraag en aanbod, een betrouwbare partner zijn en kennis van zaken, maken hem de aangewezen persoon voor de handel in used equipment. De momenten dat Cees op kantoor te vinden is zijn schaars. Meestal is hij onderweg, op missie naar het buitenland, bezoekt hij beurzen of struint hij de markt af naar nieuwe handel.

Halverwege 2019 startte Cees zijn bedrijf Du-Con Trade B.V. en houdt kantoor in Velsen-Noord, waar ook InnoMax B.V. gevestigd is. Onder Du-Con Trade vallen de labels Uquip en Blue2Green.