Recycling grondstoffen uit medisch afval

Verbranden van waardevolle recycling grondstoffen: helaas is dit de harde realiteit. Als we kijken naar de manier waarop we met ons afval omgaan, staan wij als expert op het gebied van duurzame recycling nog wel eens met onze oren te klapperen. Enerzijds willen we als maatschappij niets liever dan duurzaam recyclen, anderzijds zien we precies het tegenovergestelde gebeuren. Niet duurzaam, wel duur én ongezond; zo kunnen we de huidige verwerking van medisch afval eigenlijk wel noemen. Graag leggen we uit waarom wij dat vinden en komen met een duurzaam alternatief voor het verbranden van medisch afval.

Stellig als we zijn blijven we hameren op twee essentiële zaken in onze advisering. Nummer 1: grondstoffenhergebruik als de gouden standaard. En nummer 2: verbranden (met energieterugwinning!) slechts als uiterste optie. Nu is dat voor de ene afvalstroom makkelijker dan voor de andere. Daarom trekken wij online en offline de wereld door om te zien waar wij kunnen inspringen en bijsturen als het gaat om duurzame stappen vooruit. Vaak gaat het niet om onwil, maar puur om onwetendheid. Daar willen wij als adviseur in recyclingtechnieken dan graag een rol in spelen. Samen kunnen we zeker stappen maken. Een belangrijke branche waar wij ons in begeven is de zorgsector waar ontzettend veel afval wordt geproduceerd. We stelden vier vragen aan Cees Duijn van Du-Con Trade, dé specialist in recyclingtechnieken- en circulaire grondstoffen.

Wat verstaan we onder medisch afval?

Wat verstaan we onder medisch afval? Wij bedoelen Specifiek Ziekenhuis Afval (SZA); infectieus afval dat afkomstig is van gezondheidszorg voor mens, dier of onderzoek. Denk aan ziekenhuizen, verzorgingshuizen, privéklinieken, huisartsen, tandartspraktijken, dierenklinieken en laboratoria. In de gezondheidszorg wordt veel gebruik gemaakt van producten voor eenmalig gebruik (disposables). Vaak zijn deze gemaakt uit materialen zoals PolyPropyleen (PP), PolyEthyleen (PE) en PolyVinulChloride (PVC). Daarnaast belanden tussen deze stroom ook diverse hoogwaardige metalen zoals Titanium, RoestVast Staal (RVS) en Chroom-Kobalt legeringen.

Waar blijft het afval uit de medische wereld nu?

Simpel gezegd wordt infectieus medisch afval ingezameld in aparte kunststof vaatjes, opgeslagen en door afvalverwerkers getransporteerd naar de ZAVIN in Dordrecht. ZAVIN is een afkorting die staat voor Ziekenhuis Afval Verbrandingsinstallatie, waar er maar één van in Nederland is. Precies, een monopolypositie en dat betekent logischerwijs dat de tarieven exorbitant hoog liggen. Om een idee te geven, de kosten voor het verbranden van medisch afval (infectieuze stoffen én grondstoffen worden zo vernietigd) liggen tussen 700 en 800 euro per ton, ex de btw. En dat terwijl voor het verwerken van bedrijfsafval zo´n 150 euro per ton wordt gerekend.

Is medisch afval duurzaam te verwerken?

Met de kennis en ervaring die wij binnen de samenwerking Du Con Trade en InnoMax in huis hebben, willen wij afvalverwerking optimaliseren. Ten eerste om de aarde zo min mogelijk te belasten en volop in te zetten op het herwinnen van grondstoffen uit afvalrecycling. Ten tweede, het kostenaspect. Want als u zich bedenkt dat het verwerken van medisch afval vele (vele) malen goedkoper kan, waar wachten we dan nog op? Precies daarover adviseren wij bedrijven, want medisch afval kan niet alleen goedkoper, maar ook nog eens veel duurzamer verwerkt worden. Hoe? Medisch afval decontamineren is het antwoord. Decontaminatie is een proces waarbij alle infectieuze stoffen worden vernietigd, mét behoud van grondstoffen. Afval uit zorginstellingen wordt op die manier teruggebracht naar een basissamenstelling die vergelijkbaar is met bedrijfsafval en ook onder die noemer gescheiden en gerecycled kan worden.

Waar begin je met duurzame recycling van grondstoffen?

Grote vraag blijft altijd, waar begin je als organisatie of bestuur? De plannen voor duurzame recycling staan op de agenda, maar hoe nu verder? Schakel een expert in die alles weet over milieu- en recyclingtechnieken, wet- en regelgeving en die het juiste netwerk heeft. Dan kun je concreet aan de slag met duurzame recycling zodat je ook echt kunt gaan besparen op kosten. Du-Con Trade focust niet alleen op afvalstromen, maar zet in op ketensamenwerking als totaaloplossing. De zorgverlener, transporteur, verwerker en fabrikanten van medische apparatuur zijn allemaal betrokken om een circulaire keten te creëren. Daarbij worden vraag en aanbod direct aan elkaar gekoppeld met zo min mogelijk tussenstappen en geen verspilling van grondstoffen. Goed voor het milieu en goed voor de portemonnee.

blue2green

Circulariteit en innovatieve sorteertechnieken

Bijzonder genoeg blijkt er in de praktijk nog te weinig aandacht voor decontaminatie van medisch afval. Juist terwijl de aspecten duurzaamheid én kostenreductie hoog op de agenda staan binnen de betreffende sector. Daarom vertellen we heel graag dat we organisaties en brancheverenigingen helpen met een praktische oplossing vanuit Du-Con Trade. Onze procesoplossing voor het decontamineren van medisch afval (om er zodoende recyclinggrondstoffen uit terug te winnen) wordt onderbouwd met een concreet plan van aanpak. Du-Con Trade levert een hoogwaardige oplossing waarbij circulariteit en innovatieve sorteertechnieken leidend zijn.

Blue2Green Recycling

Medisch afval decontamineren is een innovatieve recyclingtechniek die zorgt voor een duurzaam alternatief voor verbranding en die bijdraagt aan CO2 reductie, een hoger recyclingpercentage en hergebruik van grondstoffen. En, dit alles tegen significant lagere kosten voor afvalverwerking in de medische sector waar men de focus liever houdt op patiëntenzorg en kortere wachtlijsten voor medische behandelingen. Onze nieuwste activiteit waar wij het decontamineren van Specifiek Ziekenhuis Afval (SZA) onderbrengen is Blue2Green Recycling.

Gebundelde krachten leiden tot eyeopener

Als samenwerkende bedrijven verenigen Du-Con Trade, InnoMax en Blue2Green Recycling hun kennis en expertise in de afval- en recyclingbranche. Er blijkt nog een wereld te winnen in de verwerking van medisch afval en daartoe hebben wij een positiedocument opgesteld om de zorgsector verder te verduurzamen. Na validatie van de plannen en toetsing aan LAP3 sectorplan-19 blijkt dat Specifiek Ziekenhuis Afval (voor het grootste deel) niet verbrand hoeft te worden, maar onderdeel kan zijn van een circulaire keten. Een perfect onderbouwd verhaal (dat zelfs gevalideerd en bevestigd is door Royal Haskoning DHV) waar wij ook de landsgrenzen mee over gaan. Online en offline. Gezien de feiten en de concrete resultaten op het gebied van verduurzamen die zorginstellingen kunnen behalen met medisch afval decontaminatie zal deze insteek een ware eyeopener zijn voor de zorgsector én de afvalbranche.

Samenwerking met Ecosteryl

Cees: “Weliswaar treed ik vanuit mijn bedrijven op als onafhankelijk adviseur, maar na een haalbaarheidsonderzoek zijn wij tot een belangrijke conclusie gekomen. Toen bleek dat een groot aandeel van het medisch afval na decontaminatie kan worden gereduceerd tot gewoon bedrijfsafval, zagen wij een enorme kans voor alle partijen. Want, vervolgens kan deze stroom via een recyclinginstallatie worden opgewerkt tot hoogwaardige grondstoffen die weer opnieuw kunnen worden ingezet als recyclinggrondstoffen. Binnen Du-Con Trade B.V. is een zeer hoogwaardige technologie voor het grootschalig decontamineren van medisch afval gewaarborgd. Wij richten ons voorlopig op Nederland en Duitsland met een volcontinu proces, een technologie die is ontwikkeld door Ecosteryl in België.

ducontrade logoecosteryl

Stop verbranden, start recyclen.

Download in PDF

linkedin logo