Stichting MVO-Register

Stichting MVO-Register en de daarbij aangesloten adviesbedrijven hebben een gemeenschappelijk doel: het stimuleren van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bij bedrijven. De geregistreerde adviseurs adviseren bedrijven omtrent MVO strategie en implementatie, certificatie en verslaglegging. 

InnoMax BV is geregistreerd adviseur

Ons zusterbedrijf InnoMax BV mag zich nu geregistreerd adviseur noemen en is als adviesbureau getraind in de tooling van Stichting MVO-Register.

Lees het bericht op de InnoMax website