Du-Con Trade onderschrijft het belang van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en is partner bij MVO Nederland. Triple-P: balans tussen People, Planet, Profit.

Visie op Duurzaamheid en Circulariteit

Met de verdere ontwikkeling van de Du-Max Groep, meer specifiek haar werkmaatschappijen Du-Con Trade B.V. en  InnoMax B.V. is er een duidelijke visie ontwikkeld die aansluit bij de publieke internationale discussie en uitvoering van strategieën en plannen met betrekking tot duurzaamheid en circulariteit.

Download Visie Du-Max Groep in PDF

Visie op MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) betekent dat bij alle bedrijfsbeslissingen niet alleen het effect op de winst telt, maar dat ook de gevolgen voor mensen binnen en buiten het bedrijf en het milieu een zwaarwegende rol spelen.

MVO is een proces van waardecreatie waarbij de ondernemer voortdurend streeft naar een optimale balans tussen people, planet en profit. MVO is daarom vooral maatwerk en kenmerkt zich door innovatie en maatschappelijke legitimatie. Aan de betrokkenheid en de belangen van werknemers, klanten, leveranciers, maatschappelijke organisaties en andere belanghebbenden wordt grote waarde toegekend.

Download hier het volledige manifest

 

Over MVO NEDERLAND

MVO Nederland is dé nationale kennis- en netwerkorganisatie die ondernemers inspireert, stimuleert en ondersteunt om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Het streven van MVO Nederland is dat alle ondernemers in ons land MVO als dé standaard gaan beschouwen voor ondernemen in de 21e eeuw. Als partner van MVO Nederland ondersteunt InnoMax deze ambitie en zijn we bereid hieraan zowel binnen ons bedrijf als extern actief bij te dragen.

Lees meer informatie zie: www.mvonederland.nl

 

Ladder van Lansink │ De Afvalhiërarchie

De Ladder van Lansink is bij al het denken en doen voor het adviseren, ontwikkelen, engineren en realiseren van nieuwe Milieu- en Recyclingtechnologieën het uitgangspunt, met name:

 

 

 

 

 

 

 

 

Lees meer over de Ladder van Lansink

 

PUM, NL senior Experts

Op basis van de jarenlange ervaring op het gebied van Milieu en Recyclingtechnologie, specifieke toepassingen én de positieve bijdrage die daardoor is geleverd om deze wereld een beetje beter, mooier schoner te maken, vindt Cees Duijn het belangrijk wat terug te doen voor deze wereld en zet hij zich in voor PUM, Netherlands senior experts.

Voor meer informatie zie www.PUM.nl